PP Fiting za Kućnu Kanalizaciju / Sifonski Luk, AST Global Plastics

PP SIFONSKI LUK ø 50
PP SIFONSKI LUK ø 50 PP Fiting za Kućnu Kanalizaciju / Sifonski Luk
 91,48 RSD (porezi nisu uključeni)
 109,78 RSD (porezi su uključeni)