Kuća, AP Global View

Vinski set
Vinski set Kuća
 3.537,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 4.245,00 RSD (porezi su uključeni)
Vinski termometar
Vinski termometar Kuća
 912,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.095,00 RSD (porezi su uključeni)
Zatvarač za vinske flaše
Zatvarač za vinske flaše Kuća
 454,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 545,00 RSD (porezi su uključeni)
Električni otvarač za vino
Električni otvarač za vino Kuća
 1.787,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.145,00 RSD (porezi su uključeni)
Univerzalni oštrač
Univerzalni oštrač Kuća
 1.454,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.745,00 RSD (porezi su uključeni)
Oštrač za noževe
Oštrač za noževe Kuća
 454,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 545,00 RSD (porezi su uključeni)